สินค้าท้องถิ่น

น้ำดื่มจันผา

40128125_221534908709930_4673370145459011584_n
สถานที่ตั้ง : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำดื่มจันผา
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ถนน ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0861917516
ติดต่อ อบต